Predikan på nyårsafton 2008 i Lappfjärds församlingshem

Följden av Jesu offer

Upp. 1:17b-19

17b. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste
18. och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.
19. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

 

Johannes fick alltså i uppdrag av Herren Jesus att skriva ner vad han har sett och 'vad som är'. Vad menas då med 'vad som är'? Jesus hade själv en gång sagt, att någonting var fullbordat. Det var vår frälsning. 'Det som är', är allt vad han fick till stånd genom sitt lidande och sin död för världen.

Efter att Johannes hade antecknat 'vad som är', skulle han också skriva ner 'vad som ska ske härefter'. Vad var det då? Det måste vara följden av 'vad som är', Det, som Jesus fick till stånd genom sitt lidande och sin död, måste få följder. Det var ett så genomgripande och nyskapande verk, att det inte kan bli utan följder. Han skapade 'nya himlar och en ny jord åt oss, en jord, där rättfärdighet bor'. Den lagens dömande himmel, som vi tidigare hade över oss, blev bytt till en barmhärtighetens och nådens himmel. Och den jord och värld, som var helt svart av synd och låg under Guds vrede, finns inte till mer - nämligen för Gud Fader. Han ser hela det syndiga människosläktet rent och rättfärdigt i Sonens person. Profeten Jesaja har liknat det i synd fallna människosläktet vid ett oroligt hav. Det havet finns inte mer till efter Kristi död. Det har bytts ut mot ett fridfullt och lugnt hav, som kallas glashavet. Det så rent från all synd som glaset är rent från smuts. Så ser vår jord ut nu för Gud.

Och makten, som Satan hade över oss genom lagen bud, ligger nu i Jesu händer, eftersom han har uppfyllt alla lagens bud i vårt ställe. Ni sitter han på sin härlighets tron. Det betyder, att han har den makt som han fick genom den den gudomliga kärlekens härlighet, som han visade i sitt självuppoffrande lidande i sina fienders ställe. Nu har han makt att förlåta oss våra synder.

Hans verk på Golgata var så mäktigt, att därav inte kom bara världens frälsning från synden, utan han ryckte också oss syndare upp till sin härlighets tron. Vi sitter med honom med samma makt - att med evangeliet ord döma människor fria från deras synder, tillsäga dem syndernas förlåtelse i kraft av Jesu död.

Följderna av Jesu död som vår ställföreträdare är stora och många och angår oss alla personligen. Vi skulle må mycket bättre i denna värld, om vi skulle se på dem noggrannare och oftare. När vi bara går i våra egna jordiska tankar om oss själva och världen, är våra ögon skumma för det himmelska. Låt oss lyfta blicken högre och betrakta vad Jesu offerdöd innebär för oss. Då blir omsorgerna och sorgerna här nere bra mycket mindre.

Låt oss se, inte bara vad vi har för ögonen, oss själva och andra som syndare med alla fel och brister. Låt oss se oss som nya varelser på den nya jorden, där vi alla för Jesus blods skull är rättfärdiga och heliga, där alla våra fel och brister är försvunna och utstrukna. Om Kristi blod verkligen utplånade världens synd, då borde vi naturligtvis också se världen sådan - hur den än ter sig för våra jordiska ögon. Det är ju Kristi verk som är den gällande sanningen, inte det som vi ser och erfar av världen. Det som gäller för Gud, bör ju gälla också för oss.

När du erfar dina egna och andras svagheter, då ska du döma på samma sätt som Kristus dömmer från härlighetstronen: Du ska i kraft av hans offer döma dig själv och de andra fria från alla svagheterna. När du vaknar på morgonen, ska du säga till dig själv och vem som vill höra på: Jag är en helig och rättfärdig människa utan fel, för Jesus har strukit ut all synd med sitt blod. Och därför vet jag, att min himmelske Fader kommer att vara med mig idag. Han kommer att styra allt till det bästa. Och om dina närmaste ska du säga: Också de är helt förlåtna för Jesu skull, och därför kommer Gud Fader att se till dem också med gudomlig godhet och omsorg.

På det sättet ser du en liten skymt av de nya himlarna och den nya jorden varje gång du lyfter dina ögon upp till de himmelska bergen, Golgata och det fullbordade Sinai. Och skulle det vara så, att du som vanligt förgår dig, eller om någon annan gör det, då ska du gå in i Guds tabernakel och ta de andra med dig ditin. Guds tabernakel är evangeliet, nådens budskap, som ger skydd mot djävulens och ditt eget hjärtas anklagelser. Egentligen är ju lagens påpekanden också bara halvsanningar, eftersom Jesu blod redan har tagit bort synden. Sanningen finns inte i lagen utan i evangeliet. Mose ger oss kännedom om synden, men Jesus kom med nåden och sanningen. Vad du ser hos dig själv och andra är inte sanningen. Sanningen om dig och andra finns hos Kristus, eftersom han representerar oss alla inför Gud. Vi är vad han är - inte vad vi själva är.

Vi bor redan nu på den nya jorden och har Guds nåds himmel över oss. Vi är Guds vänner och genom Jesus hans närmaste anhöriga. Så ser Gud oss. Sen är det en helt annan sak vad vi är i oss själva, nämligen de samma syndiga och gudsfrånvända som alltid. Men det är inte det som gäller inför Gud. Det som gäller inför honom är vad vi är i vår ställföreträdare Herren Jesus. För han är alltjämt vår ställföreträdare. När Gud ser på honom, då ser han oss. Sådan som han är, rättfärdig, helig och god, sådana är vi - eftersom han är ett med oss.

Det är nu detta 'som är'. Vad det sedan har för konsekvenser, sägs med orden 'vad som härefter ska ske'. Och det var det andra som Johannes skulle anteckna. Dessa två uttryck tillsammans 'vad som är' och 'vad som ska ske härefter' motsvarar det som sägs med orden Så älskade Gud världen, att han utgav sin ende Son, - och sen - för att var och en, som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Jesu offerdöd i vårt ställe ger oss evigt liv och evig salighet hos Gud - såvitt vi inte genom otro förkastar budskapet om vad Jesus har vunnit åt oss.

Vi har en ljus framtid, ja, vi är redan inne i den. Jesus säger själv: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Joh. 5:24. Det som Jesus har vunnit åt oss gäller redan här och nu. Vi får leva i det under det år som ligger framför oss och vidare i evighet. Det kommer inte en dag, då vi skulle vara lämnade åt oss själva för att klara oss på egen hand. Himlafadern vakar över oss och vad vi sysslar med. Det finns inget som kallas ödet, utan allt är vist och gudomligt styrt ovanifrån. Du ser det oftast inte, uppfattar det inte, bara nån gång, då och då. Men det ändrar ju inte på saken. Du är aldrig glömd. Han, som gav sitt liv för dig, är oföränderlig i sin gudomliga kärlek. Amen.