Kort förklaring till ordet frälsningsvisshet vid SLEFs årsfest 2011 i Övermark

Frälsningsvisshet

 

Vad jag vet, finns inte ordet frälsningsvisshet exakt i den formen i bibeln. Men aposteln Paulus skriver om visshet på flera ställen, och den vissheten gäller frälsningen. Frälsningsvisshet betyder alltså visshet om att vara frälst och bli evigt frälst. Vad frälsningen innebär bör vi ju veta: Befrielse från våra synders skuld och straff och därmed Guds godkännande och evigt liv och salighet.

Är det då nödvändigt med personlig visshet om frälsningen? Fungerar det inte på något sätt automatiskt? Vi brukar ju predika och sjunga, att alla är frälsta d v s friköpta från syndens skuld genom Jesu blod. 'Alla frälsta, alla frälsta. Jesus alla frälsat har.' Och det är ju sant. Vi har fått full förlåtelse för våra synder genom Jesus försoningsverk.

Men problemet är det, att alla ändå inte blir slutligt frälsta. De kommer bort på något sätt och går till sist miste om allt. Orsaken till det är det som Jesus har sagt: 'Den som tror ska bli frälst, men den som inte tror, är redan dömd'. Joh. 3. Och tron innebär just personlig visshet. Man kan då sätta likhetstecken mellan tron och frälsningsvisshet.

Den tro, som här frågas efter, är inte en lös förhoppning, utan en visshet, som är grundad på fakta. Dessa fakta hittar vi inte hos oss själva. Vi har inga kvaliteter att räkna med som bedömningsgrund till om vi blir frälsta eller inte. Hur vi än söker efter tro hos oss själva, hittar vi inte tillräckligt av den sorten. Vi är alla genom syndafallet andligen förstörda.

Men det finns fakta, som säger, att just jag personligen har del i den frälsning som Kristus har berett åt alla. Dessa fakta finns i bibeln. Tror vi dem, då har vi den tro eller visshet som behövs. Och den tron är fast och viss och sviktar inte. Om tron sviktar, så har vi vänt blicken någon annan stans än till bibelns fakta.

I hebréerbrevet beskrivs tron som en fast tillförsikt. Och det är synonymt med att veta säkert, vara helt viss, om att jag är frälst och blir det också slutligt.
Det säger sig själv, att det man kan veta, det är sant. Annars kan man inte veta det. Ifråga om frälsningen finns det bara Guds ord, som är säkert och sant. Man kan tryggt veta det som sägs där.

Den som har fått visshet om sin frälsning och frimodigt också vittnar om den, blir genast anklagad av andra för att vara högmodig och självsäker. Dessa anklagare förstår inte, att det inte alls är fråga om någon självsäkerhet, utan om att vara säker på vad Gud har lovat för Jesus skull. Det är inte alls förmätet eller högmodigt att ha visshet om sin personliga frälsning, eftersom den inte är grundad på mina egna kvalifikationer utan på Guds nåd. Jag är i mig själv en fördömd syndare, men jag har blivit benådad av Gud för Jesu skull. Jag är inte heller specialbehandlad framför andra, utan jag har bara del i samma Jesu frälsningsverk som alla andra. Jesus dog ju för hela världen, i allas ställe, och där finns också jag inräknad.

Han dog för mig, frälste mig från synden och dess straff och gav mig ett fast hopp om evig frälsning. Sä älskade Gud världen, att han utgav sin ende Son, så att var och en som tror på honom, på hans verk, inte ska förgås utan ha evigt liv. Detta är det faktum som säger, att jag personligen kan vara viss om min frälsning.

Alltså både får jag och kan jag ha full visshet om min personliga frälsning, nämligen på grund av att det står så i bibeln.
Men inte nog med det. Då Gud har gjort så mycket för min frälsning och salighet, är det en synd att inte ta fasta på budskapet om det och tro det. Att inte tro Guds ord är den största av alla synder. Det är den synden som stänger himlen för oss. Alla andra synder är oss förlåtna för Jesu skull, men otron är oförlåtlig. Det säger sig självt, att en nödställd inte kan bli räddad, om han misstror och skjuter ifrån sig den som har kommit för att rädda honom.

I bibeln finns många uppmaningar eller vädjanden, som berör vår frälsning. De kan sammanfattas med orden: Låt frälsa er! Och det betyder rätt och slätt: Tro faktum, att du redan är frälst genom Jesu verk - från alla synder, från döden och domen - och att du därmed har fått förlåtelse, evigt liv och salighet! Var helt viss om det, eftersom det är ett faktum!

Det kan inte nog betonas, att din personliga frälsning inte har något att göra med vad du själv tycker eller känner. Det är fråga om att läsa och veta på grund av det som står skrivet. När en skriftlärd en gång frågade Jesus angående frälsningen, svarade Jesus med en motfråga: Hur läser du, vad står det skrivet? Läs alltså evangeliet om Jesus och hans verk, så får du personlig frälsningsvisshet!