Predikan hållen Härkmeri Kyndelsmässodagen 3.2.2002

Simeons lovsång
Luk. 2:22-33

 

Det var åtta dagar sen Jesus hade blivit född till jorden i Betlehems stall, och nu var familjen antagligen hemma igen i Nasaret. Men nu måste de fara till templet i Jerusalem med honom, eftersom han var ett gossebarn och förstfödd.

22. Och när deras reningsdagar hade gått till ända, de som voro föreskrivna i Moses' lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära honom fram inför Herren. 3 Mos. 12:2f.
23. enligt den föreskriften i Herrens lag, att 'allt mankön, som öppnar moderlivet, skall räknas såsom helgat åt Herren',
2 Mos. 13:2, 12f. 4 Mos. 3:13.
24. så ock för att offra 'ett par turturduvor eller två unga duvor', såsom stadgat var i Herrens lag. 3 Mos. 12:6f.
Nu hade de alltså anlänt till Jerusalem.

25. I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom. Jes. 40:1, 51:3, 66:13.
Simeon var inte i sig själv annorlunda än vi. Han var en likadan syndare. Men han hade läst de heliga Skrifterna, Guds ord. Och genom dem var han både rättfärdig och from, och Guds Ande var med honom. Det är nämligen så, att Guds Ande är med och i Guds ord. När vi har Guds ord i vårt hjärta och sinne, då är också Guds Ande med oss.
Simeon hade läst bl.a. profeten Jesajas bok, där det står om 'Israels tröst'. 'Israels tröst' betyder den upprättelse som Gud skulle ge åt sitt fok. Israels folk hade åter förfallit till avgudadyrkan, och för det måste det straffas med att bli anfallet av fiender och bortfört till Babylonien. Efter en tid i Babylonisk fångenskap skulle de sen få komma hem igen till sitt land.

Men Israels straff och upprättelse är bara en bild av den djupare sanning som profeten Jesaja egentligen predikar. Inte kan synd sonas med att man blir bortförd från sitt land en tid. Synd mot Gud är någonting mycket värre än så. Profeten ser här fram mot den dag då Guds egen son skulle frälsa alla människor från syndens straff.
Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud. Talen ljuvligt till Jerusalem, och prediken för det, att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad.
Det var detta som Simeon hade läst och tagit till sig. Också hans synder och missgärningar var sonade - genom den frälsning som Gud skulle sända.

26. Och av den Helige Ande hade han (Simeon) fått den uppenbarelsen, att han icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.
Vem är 'Herrens smorde'? Det är den som Herren Gud har smort eller utvalt till folkets och hela världens Frälsare. Det var Guds Son, Jesus.

27. Han (Simeon) kom nu genom Andens tillskyndelse till helgedomen.
Simeon bodde inte i templet, men Guds Ande hade sett till att Simeon gick till templet i rätt ögonblick, just den dag och den stund då Jesus kom till templet. Och när föräldrarna buro in barnet Jesus för att göra så med honom, som sed var efter lagen,

28. då tog också han honom i sin famn och lovade Gud och sade:
Simeon lovade Gud. Varför var han så glad, att han måste prisa Gud högt? Vad såg han i det lilla barnet? Jo, han såg mycket mer än ett litet sött människobarn. Simeon hade nämligen fått veta av Gud, att det barn som han höll i sin famn, var Guds Son, Israels tröst, den som skulle trösta de bedrövade, hela de sargade och frälsa de fångna.

29. "Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord, 1 Mos. 46:30.
30. ty mina ögon hava sett din frälsning, Luk. 1:68, 3:6.Simeon hade nu fått se det allra viktigaste, att Frälsaren hade kommit. Nu behövde han inte oroa sig längre, utan kunde dö lugnt. Simeon var gammal och hade sett tillräckligt av det jordiskas förgänglighet och fåfänglighet. Det var bara denna enda sak, som nu var viktig för honom: att få se den som Gud skulle sända, till hans - och hela världens - frälsning. Om denna frälsning säger han nu:

31. vilken du har berett till att skådas av alla folk: Ps. 98:2f. Jes. 52:10.
32. ett ljus, som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet, som skall givas åt ditt folk Israel."Jes. 46:13, 49:6. Apg. 13:47.
- Guds frälsning skulle förkunnas både åt hedningarna, alla de som inte tidigare visste något om Gud, och åt Israels folk som redan hade fått profetiorna om frälsningen. Den skulle bli förkunnad i hela världen.

33. Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom.
Josef och Maria hade svårt att fatta innebörden av det som gudsmannen Simeon yttrade om barnet Jesus. Vad skulle det riktigt bli av detta barn? Redan vid barnets födelse blev det sagt att det inte var vilket barn som helst. Han skulle bli judarnas kung. Men nu sades det att den frälsning, som barnet skulle föra med sig, skulle inte gälla bara judarna, utan alla folk. Och vad var det för ett stort ljus och en härlighet, som skulle komma genom honom? Josef och Maria undrade och väntade frågande på vad som skulle komma i framtiden.

Simeon kom egentligen inte med något nytt. Han citerade ur profeten Jesajas bok, från det 49:de kapitlet, där det står att Herren Gud säger till sin tjänare:
'Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; Jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.'
Det som nu var nytt var egentligen bara det, att Gud hade gett till känna åt Simeon, att det var just detta barn och inte något annat barn, som de gamla skrifternas profetior pekade på. Jesus var Guds Smorde, den som Gud hade utvalt till att frälsa världen från dess synder.

Några ord om uttrycket 'Guds smorde':
Smörjelsen var ett tecken på att någon var utvald. Luk. 23:35. Fåraherden David blev smord till kung av profeten Samuel. Samuel använde då troligen olivolja, och smorde lite av oljan på David, t.ex. på hans huvud. 1 Sam. 16:12,13 . . . .Och Herren sade till Samuel: "Stå upp och smörj honom, ty denne är det (underförstått: som Gud har utvalt)." Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder; och Herrens Ande kom över David från den dagen och allt framgent.

Det var alltså Gud som valde David till kung, inte Samuel. Samuel bara smorde honom på Guds befallning. Sen var det inte heller oljan som gjorde att Guds Ande kom till David och var med honom. Det var Gud som sände sin Ande till David. Oljan var bara ett tecken.

Också vi, du och jag har blivit utvalda av Gud, fast vi inte har blivit smorda med olja. Vi har i stället blivit döpta i vatten, till tecken på Gud har tagit oss i sin tjänst i sitt himmelska rike.

Vår ställning nu, som Guds barn, är mycket förmer än den ställning som en jordisk kung har. Jesus säger: 'Den som är minst i himmelriket är större än de största på jorden.' En jordisk kung kan man vara bara här på jorden, men som Guds barn har vi ett evigt liv hos Gud. Och Gud har gett oss stor makt också. Större makt än den som jordiska kungar har. Den makten har vi i Guds Ord, det som kallas Andens svärd.

Det är något ofattbart stort att vara döpt till Guds egen och vara medlem i hans eviga rike. Vi borde påminna oss det varje dag och stund och allra mest när vi är betungade av egna och andras bekymmer. Vi är inte vilka som helst: Vi har en allsmäktig Far i himmelen, och vi är hans husfolk.

Oljan är också glädjens symbol, den sanna glädjens symbol. (Psalt. 45:8). Inte den jordiska, kortvariga glädjen, utan den glädje som Gud ger, och som aldrig tar slut. Den glädjen fick vi i dopet och vi har den nu i Guds Ord, på samma sätt som makten.

Denna glädje är inte lik någon annan glädje. Den uppfyller oss långt inne i vår själ. Och den är helt obegriplig. Den som inte själv har den, vet ingenting om den och kan inte förstå den. Vi kan ha den mitt i all bedrövelse. Mitt i allt elände i denna världen.

Visst ansätter oss både världen, djävulen och vårt eget onda jag så länge vi bor på jorden, men vi har under alla förhållanden segerns visshet genom Jesus. Det finns ingen tröstlös sorg hos Guds egna, eftersom Gud själv tröstar dem med sitt evangelium. Därför heter det så glatt: 'All sorg och klagan ska fly bort' och 'Gud själv ska torka bort tårarna från våra ögon'. Det var denna himmelska glädje som Simeon hade, glädjen över Guds Smorde, Frälsaren Jesus.

Simeon kallade Jesus också för ett ljus, som skulle uppenbaras för hedningarna, för dem som lever i andligt mörker. Detta ljus kallas också för Evangeliet, det glada budskapet. Det lyser upp Guds stora nåd för våra inre ögon, så att vi ser hur Guds barmhärtighet omsluter oss på alla sidor. Det visar för oss hur mycket större Guds nåd är - än all vår synd, våra onda böjelser och vårt egoistiska sinne.

När Simeon höll Jesus i sin famn, såg han också något av den härlighet som genom Jesus skulle komma oss till del. Vi ser ingenting av den härligheten med våra jordiska ögon, men genom tron kan vi se den. Som döpta till Guds, den Allsmäktiges egna barn har vi del av Guds härlighet. Låt oss komma ihåg det varje dag, och när vi går här i våra jordiska sysslor.

Jesus är vår och allas Frälsare. Genom honom är vi Guds barn och i honom äger vi andligt ljus, härlighet och makt - både nu och sedan i evighet. Amen.


Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5.

Predikningslistan - Startsidan