Om Guds Ande och vår Ande

 

Vi brukar säga att människan består av kropp, själ och ande. Kroppen och själen får vi ju med den lekamliga födelsen. Men det är något sorgligt med dem. För när vi föddes fick vi synden i arv från våra förfäder, så att både kroppen och själen redan från början har benägenheten att handla mot Guds vilja.

Aposteln Paulus skriver om hur synden kom in i oss människor: Genom en enda människas fall kom synd och död över alla människor. Rom. 5:12. Alltså genom Adams syndafall. Och det är inte svårt att upptäcka synden och se hur den genmsyrar hela världen med sitt gift. Det var ju djävulen, som genom sina lögner sådde synden i de första människornas hjärtan, och det är alltjämt han som regerar och styr människornas själar genom synden. Själen styr sedan kroppen. Kroppen tillsammans med själen benämns i bibeln köttet, och köttet lyder alltså under den Onde själv. Vi kan kort säga, att vi är i djävulens våld så länge Gud inte gör något radikalt nytt med oss. Men det gör han, och vi kommer till det strax.

Vi föds alltså till världen med bara kropp och själ. Vi har då ingen Ande i biblisk mening. Så det där med kropp, själ och ande stämmer inte helt, inte alltid. Anden får vi inte förrän vi döps. Aposteln Petrus sade i sin predikan till folket på den första pingstdagen: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, Då får ni den helige Ande som gåva. Apg. 2:38. Utan Ande skulle vi ha blivit för evigt förkastade av Gud. Aposteln Paulus säger det direkt: 1 Kor 15:50 Kött och blod kan inte få Guds rike till arvedel. Men Gud vare tack, han ger oss också Ande, nämligen genom dopet i hans namn. Därför var både Jesus och hans apostlar noga med att man skulle bli döpt. Matt. 28:19.

Hur viktigt det är med dopet fick rådsherren Nikodemus erfara när han uppsökte Jesus för att ta reda på vad Jesus egentligen lärde. Jesus sade direkt till honom: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Joh. 3:3. Med andra ord: Du är inte döpt, och därför har du inte Anden som man får av Gud när man döps. Och utan Anden förstår du ingenting om jag berättar för dig om Guds rike.

I dopet föder Guds egen Ande i oss ett andligt barn, en ny Ande av hans egen Ande. Vi kan därför efter dopet också kalla oss Gudabarn eller Gudsbarn. Det är en himmelsvid skillnad på köttet och Anden ifråga om vart de strävar och vad de försöker åstadkomma. Man förstår det om man betänker att köttet styrs av djävulen, men Anden styrs av Guds egen Ande. Och därför är det en ständig strid i vårt inre mellan de två.

Gud vill att Anden ska råda över det syndiga köttet, men det händer ofta att vi ändå faller i köttets synder. Bara ett litet exempel: Köttet frestar oss ibland att berätta vidare om hur någon viss person har burit sig illa åt. Vår Ande känner då genast av faran, men vi hinner inte stänga munnen innan orden redan har kommit ut.

Vi ska alltså inte följa köttets vilja, eftersom köttets sinne är fiendskap mot Gud. Rom. 8:7. Och aposteln skriver: Om ni lever efter köttet, så kommer ni att dö Rom. 8.13, dvs den andliga döden och slutligen den eviga. I Gal. 5 fr o med vers 19 beskrivs något av vad köttet håller på med: Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant.

Strax efter den uppräkningen nämner aposteln något av vad Anden gör: Andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Gal. 5:22 f. Till sist uppmanar oss aposteln: Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. Gal 5:25. I vers 16 använder han uttrycket Vandra i Anden.

Eftersom vår Ande har utgått från Gud, är född av Gud i dopet, följer den Guds vilja, ja till och med så att den inte kan synda. 1 Joh. 3:9 Och att vandra efter Anden eller i Anden, det för med sig mycket gott: Anden för inte vilse, eftersom Anden i människan är en Herrens lykta. Ords 20:27. Anden förstår andligt tal och känner Guds vilja. Därför ska vi be till Gud i Anden. Ef. 2:18, 6:18. Joh. E:23. Vi behöver Anden inte bara för detta livet utan också för att över huvud taget komma hem till Gud. Men har vi Anden, så är den också en garanti för en salig hemfärd. Det står så: Anden är en garant för att vi efter detta livet får komma hem till Herren. 2 Kor. 1:22, 2 Kor. 5:5.

Låt oss alltså vara rädda om vår Ande som vi har fått av Gud. Bedröva inte Guds Helige ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Ef. 4.30. Vi känner att Anden blir bedrövad när vi faller för köttets frestelser. Anden gråter inom oss. Paulus varnar oss också för att släcka ut Anden. Tess. 5:19. Vår Ande är likt en brinnande låga som behöver syre kontinuerligt för att hållas brinnande. Andens syre är Guds Ord, evangeliet, men också lagen, för att Anden behöver få veta Guds vilja.

Det finns alltså ett viktigt samband mellan Anden och livet i Anden och dopet. Aposteln Paulus har en djupsinnig utläggning i Rom. 6:3 f. av dopets betydelse:

3. Alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Eftersom vi döps till fullständig andlig gemenskap med Kristus, så gäller allt vad han har gjort också oss, som om vi hade gjort detsamma i och med att han har gjort det. Så har vi dött med honom och begravts med honom och uppstått med honom till ett nytt andligt liv. Hela vårt gamla liv efter köttet är oss förlåtet och glömt av Gud. Se vers 7.

4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. Det nya andliga livet börjar redan här i tiden och fortsätter i evighet. Om vi inte börjar med det här, så blir det inte heller någon fortsättning efter döden. Se vers 11.

5 För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Här avses inte bara uppståndelsen på den yttersta dagen utan redan uppståndelsen från den andliga döden som vi befann oss i innan vi fick Anden och ett nytt liv av Gud. Se vers 11.

6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Hur har vår gamla människa blivit korsfäst? - Svar: Med Kristus, då han med alla andra våra synder bar också vårt kött på korset och led döden för det.

 7 Den som är död är förklarad fri från synden.

8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Inte bara i evighet utan redan här i tiden. Se vers 13. 

9 Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. 

10 Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.

 11 Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

12 Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär.

 13 Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Var döda = var utan Ande och följde köttet, nu lever = lever i Anden och följer Guds Ande.

14 Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden.

Sammanfattningsvis har Gud genom att låta döpa oss till gemenskap med Kristus åstadkommit allt detta: Han har tagit oss ut ur vår tidigare situation under det syndiga köttets välde och försatt oss i ett alldeles nytt och evigt liv i gemenskap med sig själv och Sonen Jesus Kristus och alla de heliga. Till sist kan vi läsa ett axplock av vad Paulus skriver till församlingen i Efesus om hur vi ska anpassa oss och leva detta nya liv i Anden. Ef. 4:25 f.

Lägg bort lögnen och tala sanning med varandra.

Låt inte solen gå ner över er vrede.

Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det.

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.

Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska.

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.

Bli Guds efterföljare som hans älskade barn.

Och lev i Kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss.

Och vi har det också mycket lättare i det dagliga livet på jorden om vi lyssnar på den Ande som vi har fått av Gud och som har utgått från honom och som känner hans vilja! För Anden säger till när det är fara att vi faller för köttets frestelser – och sen när vi har fallit leder den oss till upprättelse genom evangeliet. Anden kallas ju också Hjälparen. Amen.