Om Jesu återkomst från himlen

Kristenheten har länge blandat samman det som i bibeln sägs om Jesu återkomst från de döda (Matt. 24 och 25) med det som sägs om hans återkomst från himlen. (Apg. 1:9-11). Och det har lett till felaktiga föreställningar om vad som ska hända vid hans återkomst från himlen vid uppståndelsen. Man menar att Jesus då ska samla både sina egna troende och världens barn till en gemensam rättegång och då döma alla efter deras gärningar. Men apostlagärningarna ger en helt annan bild av Jesu återkomst. Till sina egna ska han inte komma tillbaka som domare, utan han ska komma på samma sätt som han for upp ifrån dem till himlen.

Låt oss se först vad det står skrivet om Jesu återkomst från de döda. Han återkom enligt skrifterna genom sin uppståndelse från de döda. Före sin död hade han bl a i ett tal, som finns nedtecknat i Matteus 24 och 25, redogjort för innebörden av sin återkomst till livet. Han skulle då på grund av sitt utförda frälsningsverk komma tillbaka från död och grav i stor härlighet och med makt över allt och alla.

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Matt. 25:31,32.

Jesus kom i sin härlighet genom sitt lidande och sin död för världen. Och i kraft av den härligheten verkställer han nu åtskiljandet av troende och icke troende genom evangeliets predikan tillsammans med sina änglar d v s sändebuden, predikanterna. Och då sker det, att några tror, andra inte. Och därmed faller domen. Jesus säger: Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är då redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Joh. 3:18. Domen faller alltså inte först på den yttersta dagen utan här och nu när evangeliet predikas. Då kommer de ohörsamma på Jesu vänstra, på de icke godkändas sida, och de hörsamma kommer på hans högra, de godkändas sida. Åtskiljandet är därmed verkställt och kommer inte att upprepas vid dagarnas ände. Att Jesus utför detta åtskiljande i tiden här och nuframgår också av Johannes döparens ord enligt Matt. 3:12. "Han (Jesus) har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks". Kastskoveln är evangelium, säden är människorna, som hör det. När Jesus låter evangelium predikas, tar en del emot det medan andra inte gör det. De som tar emot det samlar Jesus på detta sätt in i sitt rike, medan han låter domen falla över de ohörsamma. Tröskplatsen som han därmed rensar är hela världen.

Herren Jesus beskriver i Matt. 24 och 25 ganska detaljrikt vad som ska hända med hans rike under den tid som han kommer att vara verksam med evangeliets utbredande på jorden. Jag hinner inte här gå närmare in på detta tal. Den som vill kan gå in på internet på min hemsida solagratia.fi och klicka på Utläggningar och vidare på Matt. 24 och 25. Detta gällde alltså hans återkomst från de döda, men vad sägs då om Jesu återkomst från himlen t ex i Apostlagärningarna?

Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade:"Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen." Apg. 1:9-11

När aposteln Paulus talar om uppståndelsen beskriver han Jesu återkomst på liknande sätt: Han nämner ingenting om Jesus som domare. Han skriver: ...först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 1 Tess. 4:17

Hebreerbrevets författare skriver: ...och han (Kristus) ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebr. 9:28

Herren Jesus själv säger: Den som tror på Sonen blir inte dömd. Joh. 3:18. Likaså säger han: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Joh. 5:24. Det säger sig själv, att den som redan lever det eviga livet under Guds förlåtelse och nåd ska inte komma under domen. För Jesu vänner blir det ingen ny rättegång vid tidens ände. Dessa har redan under jordelivet erkänt sig skyldiga till sina synder, och de har också tagit emot benådningen i Kristus. Jesu återkomst blir för dem ett kärt och saligt möte med honom, och de får genast fortsätta att leva i hans gemenskap. 1 Tess. 4:17.

För att understryka att Herren Jesus kommer som vän till dem som tror på honom, for Jesus upp till himlen genom ett moln, och han ska komma tillbaka på samma sätt - genom ett moln, enligt Apg. 1:9-11, och de troende ska ryckas upp bland molnen och möta honom där, enligt1 Tess. 4:17. Varför detta tal om moln? Moln har alltifrån gammaltestamentlig tid använts av Gud som ett uttryck för hans barmhärtighet genom Sonen.

Till exempel när Israels folk var samlat kring Sinai berg och Gud gav genom eld och stort dunder och basunljud tillkänna att han befann sig i folkets närhet. Då lät han en molnsky omge berget för att skydda folket för hans åsyn l. 2 Mos. 20:18-20. Med molnskyn som bild visar Gud oss nu hur nåden i Kristus skyddar oss syndare mot hans helighet och vrede över synden.

Ett annat exempel: Herren sade till Mose: "Se, jag ska komma till dig i ett tjockt moln för att folket ska höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig." 2 Mos. 19:9. Detta är en direkt illustration av hur Gud låter höra sin röst genom evangeliet, för att vi ska tro på Herren Jesus. På något annat sätt än genom evangeliet kan vi varken tala med Gud, se honom eller komma honom nära. 'Varje gång Mose kom in i tältet sänkte molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet och Herren talade med Mose.'

Och när Jesus konfirmerades i sin uppgift som världens frälsare och tre av hans lärjungar var med som vittnen vid tillfället på förklaringsberget, då kom ett moln och sänkte sig ner över dem och ur molnet hördes en röst: "Denne är min son, den älskade. Lyssna till honom!" Mark. 9:7. Att Fadern talade genom molnet just då betyder, att han skulle bli oss nådig genom den frälsning som Jesu förestående verk skulle innebära.

Vidare visar Gud med hjälp av molnhopen över israeliterna under deras ökenvandring hur han också leder oss med evangeliet, att han med mild hand liksom tvingar oss att vandra under evangeliets skydd. Den som vandrar utanför skyddet har Guds brännande vredessol på sig, då däremot den som vandrar under evangeliet för njuta av dess svalka för själen. Det står i Ps. 78:14. 'Han ledde dem om dagen med molnskyn.'

I Ps 68:35 står det: 'Hans makt är i skyarna.' Det är lätt att förstå, att här inte avses skyarna i naturen. Vi vet att Guds makt ligger i hans ord och särskilt i ordet om nåden och barmhärtigheten i Kristus, det budskap som ger evigt liv åt dem som tror. Joh. 3:18. Herren Jesus ska alltså möta oss som en vän med nåd och barmhärtighet - inte som domare.

Summa summarum: Vi behöver inte med bävan och oro vänta oss en rättegångsdag vid tidens ände. För Jesu vänner blir den sista dagen på jorden en glädjens dag. Vi får likt den botfärdige rövaren på korset vid Jesu sida gå direkt in i paradiset. Jesus sa till honom: I dag ska du vara med mig i paradiset. Och ifrån paradiset behöver vi inte komma tillbaka till någon rättegång. Jesus har nämligen redan stått i vårt ställe inför Guds domstol och burit vårt straff och uppfyllt Guds lag för oss.

Lagen säger, att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas (Hebr. 9:27), men Herren Jesus har kommit emellan med sitt evangelium och säger: Den som tror på mig, kommer inte under domen, eftersom han redan har övergått från döden till livet. (Joh. 5:24).