Bibelstudieutkast till Mark. 10:17-27

 

När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?" 18. Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det ärGud. 19. Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor." 20. Mannen sade: "Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung." 21. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig." 22. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. 23. Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!"

I stycket före detta avsnitt åskådliggörs det hur man kommer in i Guds rike, nämligen som ett barn d v s uteslutande genom Guds handlande. I detta avsnitt får vi veta att detsamma är omöjligt genom eget handlande eftersom vi genom syndafallet är bundna i vår egenrättfärdighet. Mannen hade avhållit sig från att bryta synligt mot vissa av Guds bud, inte dräpt, inte stulit, inte ljugit om någon och inte burit sig direkt illa åt mot sina föräldrar. Han hade alltså följt vissa av lagens förbud: 'du skall icke'. Men när Jesus säger att han ska ge allt han äger åt de fattiga, då framgår det, att han hade helt förbisett lagens påbud: 'du skall', nämligen älska Gud och nästan.

Det var fel på mannens hjärta, hans innersta avsikter. Det som drev hans handlingar gentemot nästan var inte kärleken utan egoismen. Mannen åskådliggör syndafallets förödande följd hos alla människor: När vi försöker följa Guds bud, då gör vi det bara på ett ytligt och falskt sätt, inte av kärlek utan av egoism. Eftersom vi saknar verklig kärlek till Gud och nästan, är våra försök att följa lagen i grunden bara själviska gärningar.

24. Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." 26. Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli frälst?" 27. Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt."

Det är omöjligt för människan själv att ta sig in i Guds rike, eftersom själva hjärtat är ont. Ordet 'rikedom' i texten betyder inte bara en yttre, materiell rikedom , utan står symboliskt för en 'inre' rikedom. Mannens materiella rikedom var inte den rikedom som egentligen skulle ha hindrat honom från att ärva evigt liv. Abraham var mycket rik på jordiska ägodelar, likaså David och Salomo. Men mannen i texten hade i första hand en inbillad rikedom i sitt hjärta på samma sätt som församlingsföreståndaren i Laosicea. Upp. 3:17. Herren Jesus lät Johannes skriva till honom: Du säger: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet. Och du vet inte, att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Mannen i texten älskade sig själv och sina egna gärningar. Han var själv sin rikedom. Denna hjärtats falska rikedom tog sig sedan uttryck också i själviskt maktbegär via penningen.

Vi är alla i samma båt med dessa genom syndafallet. Vi är rika i vår inbillade egenrättfärdighets rikedom, och av naturen bygger vi hela tiden på denna rikedom av egenrättfärdighet. Vi kommer inte ur denna kretsgång av oss själva. För människor är det omöjligt, säger Jesus, men för Gud är allt möjligt. Vi måste få hjälp ovanifrån som församlingsföreståndaren i Laodicea. Jesus sade till honom: Så råder jag dig då, att du köper av mig guld, som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. Hur detta köp går till, säger Herren genom Jesaja: Ni som inga penningar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan penningar coh för inte både vin och mjölk! Jes. 55:1 f. Dessa gratisprodukter är symboliska för syndernas förlåtelse.

Mannen i texten borde ha stannat hos Jesus, fallit till föga och erkänt sin bundenhet och oförmåga att ta sig ur den. Men det var honom inte givet ovanifrån - åtminstone i den stunden. Just därigenom framstår det faktum, att allt ifråga om vår frälsning och eviga salighet beror av Gud allena. Ingen kan dra upp sig själv ur egenrättfädighetens träsk. Man är andligen död i synder och överträdelser. Vår frälsning beror uteslutande på Guds goda vilja och barmhärtighet. För honom är allt möjligt.