Apg. 19:8-40

Paulus i Efesos

8 Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.

Om vad då i Guds rike? - Svar: Om att vi är frälsta av nåd genom Jesu offer - till skillnad från judarnas - och alla människors medfödda inbillningar - om att bli frälst genom egna förtjänster som t ex egen gudsfruktan, laglydnad, tro, andakts- och böneliv, kärlek till medmänniskor, överlåtelse till Gud. Att försöka bli frälst genom sådant hör inte till Guds rike!

Det som hör till Guds rike är i korthet: Kunskapen om Kristi verk och tron på att vi redan är frälsta av nåd genom att vara döpta till det som Kristus har förvärvat åt oss genom sin offerdöd.

Är denna sak aktuell och nödvändig att förkunna i dag?

9 Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om Vägen inför hela församlingen. "Vägen" eller "den vägen" var en allmän benämning på de kristnas tro och liv.

Varför kände de sig tvungna att tala illa om Vägen?

Svar: För att försvara sin egen otro och få andra på sin sida - mot Gud och hans evangelium och samtidigt mot Paulus och andra med samma lära. Samma orsak som idag, då avfälliga kyrkomedlemmar inte låter de trogna kristna vara i fred med sin tro utan anfaller dem gång på gång i massmedia och där det bara är möjligt. De rent världsliga människorna, som inte gör anspråk på att vara kristna, är något "fredligare" mot Jesu vänner, eftersom de inte riskerar att få stämpel som avfällingar. Judarna gjorde anspråk på att vara Guds rätta folk, likaså kyrkans avfallna medlemmar.

 

Då lämnade han dem - d v s slutade att använda synagogan som samtalsplats

och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal.

ett auditorium d v s en lokal, där man lyssnade till föredrag och liknande.

Är detta något aktuellt idag?

10 Detta pågick under två års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.

11 Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer.

Varför gjorde Gud det? Svar: Läs Mark. 16:20!

12 Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Vad var det som gjorde att de tillfrisknade? Själva plaggen?

Svar: Gud gjorde det genom att han gav människorna tro

13 Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar!"

14 Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så.

15 Men den onda anden svarade dem: "Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni?"

16 Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga.

Varför misslyckades deras andeutdrivning? Svar: Den som vill använda Jesu namn måste själv tro på honom. Jämför vers 12. Deras otro syns i v. 13 och 15. Se också vers 20.

De förlitade sig egentligen inte på Jesus och hans kraft, utan på sitt eget nämnande av namnet Jesus, liksom uttalande av en trollformel. De missbrukade hans namn. Det man gör utan tro är synd.

17 Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan

Fruktan för vad? Svar: För att missbruka Guds namn -

och Herren Jesu namn blev prisat.

18 Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Andlig väckelse får följder. Sackeus är också ett sådant exempel..

19 Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. - Finns sådant i dag?

Det finns både grövre som satans- och andedyrkan och moderna häxor, witcher, och finare magi, som tro på amuletter, horoskop, tro på lyckligare och olyckligare dagar mm vidskepelse.

Man räknade ut vad böckerna var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer

cirka 150 dåtida årslöner för vanligt folk. Ett exempel för oss? Varför bränna dem?

20 Så fick Ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka.

Upplopp i Efesos

21 När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Achaia och sedan till Jerusalem. Han sade: "När jag har varit där måste jag också besöka Rom."

22 Han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien.

23 Vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av Vägen.

24 En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemistempel i silver vilket gav hantverkarna stora inkomster. - Miniatyrtempel som bars som amuletter mot olyckor.

25 Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sade: "Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. En hel industri med fabriksägare och arbetare.

26 Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar.

27 Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende, och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet."

Verkar som att Demetrius insåg att Paulus egentligen hade rätt. Demetrius brydde sig inte så värst mycket om gudarna, men han var rädd att förlora sin inkomst genom att gudinnan Artemis förlorar i anseende bland folk, så att försäljningen av tempelminiatyrer minskar.

Är det inte en liknande inställning som vår kyrkans ledning har ifråga om Gud och sann kristendom? De bryr sig inte om den enda och sanna tron, utan ser medlemsantalet och institutionen som viktigare. Därför gör de avkall på Kristi lära till förmån för världsliga uppfattningar.

28 När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek: "Stor är efesiernas Artemis!"

29 Hela staden kom i uppror, och folket rusade alla på en gång till teatern.

Teatern var en plats för 25 000 personer, som en större fotbollsarena. Den finns än i dag.

De släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare.

Vad tänkte de göra?

30 Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. 1 Kor. 15:32.

31 Några rådsherrar - medl. i provinsen Asiens rådsförsamling

-som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern.

32 Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror, och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. !!

33 Några ur hopen förklarade för Alexander

en viss jude, som tydligen ansågs vara bra att tala

vad saken gällde, och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket.

34 Men när de märkte att han var jude, ropade de alla i kör i ett par timmar: "Stor är efesiernas Artemis!"

35 Men stadssekreteraren lugnade folket och sade: "Efesier! Finns det någon enda människa som inte vet att efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen! en statyett som möjligen hade tillverkats av en meteorsten

36 Ingen kan förneka det, och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat.

D v s "Ingen risk att någon skulle kunna störta gudinnan Artemis eller hennes anseende."

37 Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vårt tempel eller hädat vår gudinna. Egentligen var det en lögn. se vers 26.

38 Om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon, så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Stadssekreteraren skiljer på folket och hantverkarna. De hade olika intressen. Vilka?

39 Och är det något mer ni vill ta upp, så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen.

40 Efter det som hänt här i dag riskerar vi att anklagas för uppror.

Stadssekreteraren var klok och nämnde möjligheten att romarna skulle uppfatta det skedda som uppror mot överheten. Sådant bestraffades mycket strängt, och det visste nog folket.

Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet." Med dessa ord upplöste han folksamlingen.