Anteckningar angående vårt missionsarbete i Estland


SLEF:s missionsarbete började redan cirka 1990, men eftersom denna webbsida kom till först 2007, finns här anteckningar bara från och med 2008

Anteckningar från några predikoresor:

22-27 april 2008
8-13 oktober 2008
22-26 april 2009

Anteckningar angående Estlandsmissionsaktiviteter
i Finland 2008

 

Verksamheten har fortsatt kontinuerligt till 2014, men tiden har inte räckt till för att fylla i här. Ett och annat finns noterat i vår infotidning Kristi nåd, vilken dock upphörde efter några år.

 Från och med våren 2014 ligger arbetet för vår del nere på grnd av Bengt Strengells sjukdom.
Mera om situationen får du läsa
här