Är inte kristendomen bara en religion bland andra religioner?

Nej.
Kristendomen är över huvud taget inte en religion - om man med religion avser människors religiösa övertygelse och tillbedjan av något eller någon.
Kristendomen består nämligen inte i att människor tror, upplever eller gör något.
Kristendomen är vad Gud har gjort och gör. Och Gud verkar bland människor genom sin gudomliga lära, evangeliet om Frälsaren Kristus.

Kristendomen kan inte likt religioner tillägnas av människor efter eget behag, lust och vilja. Gud ger den som gåva åt vem han behagar, helt efter enväldigt val. Joh. 1:13.
Kristendomen är en gudomlig kraft, som tar människan i sitt våld, föder tron på Gud i henne och uppehåller den. Åt detta kan människan själv ingenting göra.

Härav följer, att en i ordets rätta mening kristen människa är bunden vid Gud i hans ord och är styrd av honom. Därför har den kristne ingen makt att kompromissa eller sätta sig över den övertygelse som Guds ord har gett honom.

Denna kompromisslöshet hos de kristna - i motsats till de namnkristna - tolkas av den yttre kyrkans representanter som halsstarrighet, eftersom dessa inte själva har erfarenhet av Guds ords kraft och styrning. Därför utdömmer de också straff åt de kyrkotjänare som följer Ordets lära, då Ordets lära, enligt den övertygelse som dessa trogna har fått av Gud genom hans Ord, står i strid med den yttre kyrkans ordning.