Innehåll avdelningsvis


Ledande artiklar
Nr 1.
Det är fullbordat. JM
Nr 2.
Frälsningen. JM

Predikningar
Nr 1. Glöm inte alldeles bort vad du har. BS
Nr 2.
Blygs du för evangelium? BS

Aktuellt från Estlandsmissionen
Nr 1. Gratia Christi. JM/BS. Estlandsmissionen. BS
Nr 2.
Resa i Estland i evangeliets tjänst. BS

Bönehus i Estland
Nr 1. I. Endla bönehus. BS
Nr 2. II.
Harkugatans bönehus i Nõmme. BS

Stycken ur Luthers Resekost
Nr 1. Han var sargad. Jes. 53:5
Nr 2.
Gud förnedrar innan han upphöjer. 1 Mos. 37:28

Stycken ur Lilla Trosläran
Nr 1. Herrens bön

Läs och begrunda
Nr 1. Festmåltiden. Luk. 14:16-24. JM
Nr 2.
Att mista och vinna sitt liv. Matt. 16:25

Diverse småstycken
Nr 1. Med andras ord
Nr 2.
Guds finger. JM