Tips: Om man är ensam sångare kan man med fördel sjunga bara
Antifon - Ära åt Fadern - Antifon 

 

 1 sönd. i advent

2 sönd. i advent

3 sönd. i advent 

4 sönd. i advent

Julaftonen

Julmorgonen

Juldagen

Annandag jul

1 sönd. efter jul

Nyårsdagen

 2 sönd. efter jul

Trettondagen

1 sönd. efter trettondagen

2 sönd. efter trettondagen

3 sönd. efter trettondagen

4 sönd. efter trettondagen

5 sönd. efter trettondagen

Kyndelsmässodagen

3 sönd. före fastan

2 sönd. före fastan

Fastlagssöndagen

1 sönd. i fastan

2 sönd i fastan

3 sönd. i fastan

4 sönd i fastan

5 sönd i fastan

Bebådelsedagen

Palmsöndagen

Långfredagen

Påskdagen

Annandag Påsk

1 sönd efter påsk

2 sönd efter påsk

3 sönd efter påsk

4 sönd efter påsk

5 sönd efter påsk

Kristi himmelsfärdsdag

6 sönd efter påsk

Pingstdagen

Treenighetssöndagen

2 sönd efter pingst

3 sönd efter pingst

Midsommardagen

4 sönd efter pingst

5 sönd efter pingst

6 sönd efter pingst (Apostladagen)

7 sönd efter pingst

8 sönd efter pingst (Kristi förklaringsdag)

9 sönd efter pingst

10 sönd efter pingst

11 sönd efter pingst

12 sönd efter pingst

13 sönd efter pingst

14 sönd efter pingst

15 sönd efter pingst

16 sönd efter pingst

17 sönd efter pingst

18 sönd efter pingst

Mikaelidagen

19 sönd efter pingst

20 sönd efter pingst

21 sönd efter pingst

reformationsdagen (22 s e pingst)

Alla helgons dag

23 sönd efter pingst

24 sönd efter pingst

25 sönd efter pingst

26 sönd. efter pingst

Uppbrottets söndag

Domsöndagen