Inför Ordet

Det dukas för syndiga världen [Satb]
Det dukas för syndiga världen [saTb]
Det är ett fast Ord [Satb]
Frälsare, du som sanna ljuset är [Satb]
Frälsare, du som sanna ljuset är [saTb]
Helige, gode Guds Ande [Satb]
Herre, ditt Ord är mitt fäste [saTb]
Här finns den plats [Satb]
Här är oss gott att vara [Satb]
Här är oss gott att vara [saTb]
Långt mera värt än allt som bjuds [Satb]

Vid nattvard

Det är fröjd i min ande [Satb]
Var hälsad, Fridens furste [Satb]

Under adventstiden

Han kommer, o Sion [Satb]
Hosianna! Sången klingar [Satb]
Hosianna! Sången klingar [saTb]
Hosianna! Sången klingar [Ttbb]

Vid jultiden

Du strålande Betlehemsstjärna [Satb]
En stjärna lyste undersam [saTb]
Ett himmelskt ljus i natten [Sa]
Ett himmelskt ljus i natten [Tb]
Helig och glädjefull [Satb]
Helig och glädjefull [saTb]
Julen nu inne är [Satb]
När juldagsmorgon glimmar [Satb]
O Jesus, du Gudabarn kära [Satb]
Se hur stjärnan strålar klart från himmelen [Satb]
Se hur stjärnan strålar klart från himmelen [saTb]

Nyår

Låt mig börja med dig, o Jesus [saTb]
Låt mig börja med dig, o Jesus [Ttbb]
O Jesus, i ditt dyra namn [Satb]

Kristi lidande

Konung med törnekrona [saTb]
Med undran och tacksamhet ser jag [saTb]
Pris vare dig o Jesus god, som tog min skuld på dig [saTb]

Påskbudskapet

Detta är vår stora dag [Satb]
Från döden Jesus uppstått har [Satb]
Från döden Jesus uppstått har [saTb]
Han är uppstånden [Satb]
Jesus lever, Jesus lever [saTb]
När Jesus lidit allt till slut [Satb]
O härliga morgon, då Kristus uppstod [Satb]
O härliga morgon då Kristus uppstod [saTb]
Rättfärdigförklarad av himmelske Fadern [Satb
Rättfärdigförklarad av himmelske Fadern [saTb]

Frälsningen i Kristus

Den store läkaren är här [saTb]
Den store läkaren är här [Ttbb]
Din kärlek o Jesus [SaTb]
Här en källa rinner [Satb]
Här en källa rinner [saTb]
Jesus, Jesus vår Frälsare [saTb]
Jesus Kristus, nådens port [Satb]
Jesus är min tröst i nöden [saTb]
Kristi kors, du nådens helga tecken [Satb]
Lyft upp din blick till Golgata [Satb]
O du Guds Lamm, dig vare evigt tack [Satb]
O du Guds Lamm, dig vare evigt tack [saTb]
O hör och lev, se allt är gjort [Satb]
Se hur Jesus, Lammet rena [saTb]
Så stor är den kärlek som Gud till oss bar [Satb]
Så stor är den kärlek som Gud till oss bar [saTb]
Ta för dig, min vän, av den nåd som du fått [Satb]
Ta för dig, min vän, av den nåd som du fått [saTb]
Väldig är Guds nåd över mig, över dig [Satb]
Väldig är Guds nåd över mig, över dig [saTb]
Världen fallen och vilseförd [Satb]
Världen fallen och vilseförd [saTb]

Trons förtröstan

Alla dagar, så Gud sagt [saTb]
Alltid salig, fast ej alltid glad [Satb]
Alltid salig, fast ej alltid glad [saTb]
Alltid salig, fast ej alltid glad [Ttbb]
Allting verkar till det bästa [Satb]
Det finns ej mörker [Satb]
Det finns ej någon som är så god [saTB]
Det är så gott att om Jesus sjunga [saTb]
Du min Frälsare, min tröst och glädje [Satb]
En tillflykt hos Jesus jag funnit [saTb]
Guds barn jag är [saTb]
Hur saligt att ha sin synd förlåten [Satb]
Hur stor är ej min lycka [saTb]
J
ag funnit Herren Jesus [saTb]
Jag har en vän som älskar mig [saTb]
Jag har en vän som älskar mig [Ttbb]
Jag har en vän så god [Satb]
Jag har inga sorger i världen [Satb]
Jag är ej mer min egen [Satb]
Jag är i Herrens händer [Satb]
Jag är så glad, så hjärtligt nöjd [Satb]
Jag är så glad, så hjärtligt nöjd [saTb]
Jesus Kristus, min Frälsare [Satb]
Jesus är min glädje [saTb]
Lova Herren, min själ [saTb]
Lova Herren, min själ [Satb]
Min Herre, min Gud [Satb]
Min rättfärdighet är Jesus [Satb]
Min sköna dräkt, min bröllopsskrud [Satb]
Min sköna dräkt, min bröllopsskrud [saTb]
Mitt hjärta fröjdar sig i Gud [Satb]
Mitt hjärta fröjdar sig i Gud [saTb]
Nu har jag frid uti min själ [Satb]
Nu har jag frid uti min själ [saTb]
Nu har jag funnit frid och ro [Satb]
Nu har jag funnit frid och ro [saTb]
Nu är jag trygg, nu är allt väl [Satb]
Nu är jag nöjd och glader [Satb]
Nu är jag nöjd och glader [saTb]
Nu är jag nöjd och glader [Ttbb]
När Herren Gud är för mig [Satb]
När Herren Gud är för mig [saTb]
O Gud, din kärlek är gudomlig [SaTb]
O Gud, min Gud, vad jag är glad [Satb]
O Gud, vad hör jag, är det verkligt sant [Satb]
O hur lycklig är ej den [saTb]
O Jesus, öppna du mitt öga [Satb]
O Jesus, öppna du mitt öga [saTb]
Pris och ära vare Herren [Satb]
Pris vare dig o Jesus god, som återlöste mig [Satb]
Ren och rättfärdig, himmelen värdig [Satb]
Ren och rättfärdig, himmelen värdig [saTb]
Sion, o Sion, du Herrens utvalda skara [Satb]
Sjung, du evigt unga skara [saTb]
Stäm upp, min själ, nu i jubelton [Satb]
Stäm upp, min själ, nu i jubelton [saTb]
Tätt vid korset, Jesus kär [saTb]
Var glad, min själ, och ha din tröst i Herren [Satb]
Var nu gatt och sjung, mitt hjärta [Satb]
Var trygg och oförfärad, se Jesus är din vän [Satb (St)]
Var trygg och oförfärad, se Jesus är din vän [Ttbb]
Var trygg och oförfärad, se Jesus är din vän [saTb]
Vi har en Gud som sig förbarmar [saTb]
Vid Jesu hjärta har jag ro och frid [Satb]
Vid Jesu hjärta har jag ro och frid [saTb]
Vid korsets fot en ljuvlig plats jag funnit [saTb]
Ängsliga hjärta, upp ur din dvala [saTb]

Bön

Gud, jag är så glad [Satb]
Hur tryggt det är att varje stund [Satb]
Jesus, du som på dig tog [saTb]
J
esus, du som på dig tog [Satb]
Jesus kär, var mig när [Ttbb]
Jesus, min Frälsare [Satb]
Jesus, min Frälsare [saTb]
Kom, min Jesus, hämta mig [Satb]
Tag, Herre, mina händer uti din hand [Ttbb]

Det himmelska hoppet

En gång den dagen randas [Satb]
En gång den dagen randas [saTb]
En gång den dagen randas [Ttbb]
Hos Gud är idel glädje [saTb]
Jag är en gäst och främling [aTtb]
När Herren löser våra band [Satb]
O vad salighet Gud vill skänka [Satb]
O vad salighet Gud vill skänka [saTb]
Snart är vandringen tillända [Nattens skuggor sakta viker] [aTtb]
Tänk när en gång den dimma har försvunnit [sabT]

Morgon

Herrens nåd är var morgon ny [Satb]

Afton

Dagen är liden [Satb]
Dagen är liden [saTb]
För den dag som nu har gått till ända [Satb]
I bönens stilla timma [Satb]
I bönens stilla timma [saTb]
Solen sjunker, mörkret faller [Satb]
Solen sjunker, mörkret faller [saTb]
Stilla, stilla, låt din stridssång tystna [saTb]
Tack, Fader min, för denna dag [Satb]
Tack, Fader min, för denna dag [saTb]
Tag, Jesus, mina tankar och ge dem ro [Satb]

Våren

Se nu är jorden ung på nytt, ty våren kommen är [Satb]
Se nu är jorden ung på nytt, ty våren kommen är [Ttbb]

Sommaren

Nu lyser sommarens sol [Satb]

 

Till Tonsättningar till bibeltexter

Till Index