file:///C:/Users/Juhani/Documents/gratiachristi/Svenskt/rorliga/skapelse_alt.htm
Korta utläggningar över kyrkoårets evangelitexter

Till läsaren

Förkortningar

Årgång I
Årgång II
Årgång III

1 s advent

1 s advent

1 s advent

2 s advent

2 s advent

2 s advent

3s advent

3 s advent
3 s advent alternativ text

3 s advent

4 s advent

4 s i advent, julaftonen, julnatten, julmorgon och juldagen se årgång 1

4 s i advent, julaftonen, julnatten, julmorgon och juldagen se årgång 1

Julafton, -natten och -morgonen

Stefanidagen

Annandag jul

Juldagen

1 s e jul och nyårsafton se årgång 1

1 s e jul och nyårsafton se årgång 1

Stefanidagen

Nyårsdagen

nyårsdagen

1 s e jul

2 s e jul

2 s e jul

2 s e jul

Trettondagen se årgång 1

Trettondagen se årgång 1

Nyårsafton

1 s e trettondagen

1 s e trettondagen

Nyårsafton alternativ text

2 s e trettondagen

2 s e trettondagen
2 s e trettondagen alternativ text

Trettondagen

3 s e trettondagen

3 s e trettondagen

Trettonsag alternativ text 1

4 s e trettondagen

4 s e trettondagen

Trettondag alternativ text 2

5 s e trettondagen

5 s e trettondagen

Trettondag alternativ text 3

septuagesima

septuagesima

1 s e trettondagen

sexagesima

sexagesima

2 s e trettondagen

Fastlagssöndagen

Fastlagssöndagen

3 s e trettndagen

1 s i fastan

1 s i fastan

4 s e trettondagen

2 s i fastan

2 s i fastan

5 s e trettondagen

3 s i fastan

3 s i fastan

septuagesima

4 s i fastan

4 s i fastan

sexagesima

5 s i fastan

5 s i fastan

Fastlagssöndagen

palmsöndagen

Palmsöndagen

1 s i fastan

Skärtorsdagen

Skärtorsdagen

2 s i fastan

Långfredagen

Långfredagen

3 s i fastan

Påskdagen

Påskdagen

4 s i fastan

Påskdagen alternativ text se årgång 1

Påskdagen alternativ text se årgång 1

5 s i fastan

Annandag påsk

Annandag påsk

Palmsöndagen

1 s efter påsk

1 s efter påsk

skärtorsdagen

2 s efter påsk

2 s efter påsk

Långfredagen

3 s efter påsk

3 s efter påsk

Påskdagen

4 s efter påsk

4 s efter påsk

Påskdagen alternativ text

5 s efter påsk

5 s efter påsk

Annandag påsk

Krsti himmelsfärdsdag

Kristi himmelsfärdsdag

1 s efter påsk

6 s efter påsk

6 s efter påsk

2 s efter påsk

Pingstdagen

Pingstdagen

3 s efter påsk

Treenighetssöndagen

Treenighetssöndagen

4 s efter påsk
5 s efter påsk

2 s efter pingst
2 s efter pingst alternativ text

2 s efter pingst

Kristi himmelsfärdsdag

3 s efter pingst

3 s efter pingst

6 s efter påsk

4 s efter pingst

4 s efter pingst

pingstdagen

5 s efter pingst

5 s efter pingst

Treenighetssöndagen

6 s efter pingst Apostladagen

6 s efterpingst Apostladagen

2 s efter pingst

7 s efter pingst

7 s efter pingst

3 s efter pingst

Kristi förklaringsdag

Kristi förklaringsdag

4 s efter pingst

9 s efter pingst

9 s efter pingst

5 s efter pingst

10 s efter pingst

10 s efter pingst

apostladagen eller 6 s e pingst

11 s efter pingst

11 s efter pingst

7 s efter pingst

12 s efter pingst

12 s efter pingst

Kristi förklaringsdag

13 s efter pingst

13 s efter pingst

9 s efter pingst

14 s efter pingst

14 s efter pingst

10 s efter pingst

15 s efter pingst

15 s efter pingst

11 s efter pingst

16 s efter pingst

16 s efter pingst

12 s efter pingst

17 s efter pngst

17 s efter pingst

13 s efter pingst
14 s efter pingst

18 s efter pingst

18 s efter pingst
18 s efter pingst alternativ text

15 s efter pingst

19 s efter pingst

19 s efter pingst

16 s efter pingst

20 s efter pingst

20 s efter pingst

17 s efter pingst

21 s efter pingst

21 s efter pingst

18 s efter pingst

22 s efter pingst Reformationsdagen

22 s efter pingst Reformationsdagen

19 s efter pingst

23 s efter pingst

23 s efter pingst

20 s efter pingst

24 s efter pingst

24 s efter pingst

21 s efter pingst

25 s efter pingst

25 s efter pingst

Reformationsdagen

S före domsöndagen uppbrottets söndag

Söndag före domsöndag Uppbrottets söndag

23 s efter pingst

Domsöndagen se årgång 1

24 s efter pingst

Bebådelsedagen

25 s efter pingst

26 s efter pingst

26 s efter pingst alternativ text

Uppbrottets söndag

Domsöndagen

Domsöndagen alternativ 1

Domsöndagen alternativ 2

Helger med anknytning till julen
Övriga helgdagar
Kyndelsmässodagen
Mikaelidagen
Kyndelsmässodagen alternativ text 1
Allhelgonadagen
Kyndelsmässodagen alternativ text 2
Skapelsens söndag
Marie bebådelsedag årgång 1
Skapelsens söndag alternativ text
Marie bebådelsedag årgång 2
Självständighetsdagen
Marie bebådelsedag årgång 3
Självständighetsdagen 2
Midsommardagen