En samling vokalmusik

med tonsättningar eller arrangemang eller texter

av Juhani Martikainen


Verken får kopieras fritt av sångare och musiker.

Användning i kommersiellt syfte kräver tillstånd.

 

Samlingen består av två delar, den ena delen av sånger i traditionell stil. Sångernas register är uppgjort enligt textinnehåll och ändamål. Sångernas namn är försedda med stämbeteckningar, där melodistämman betecknas med stor bokstav (Satb, saTb, Ttbb etc.), så att körledaren lättare kan se vilka sånger som är lämpliga för körens sammansättning.

Den andra delen består av tonsättningar till bibeltexter.  

 

Sånger i traditionell stil

 

Genomkomponerade verk
mestadels till bibeltexter